Dlaczego egipcjanie budowali piramidy egipskie ? Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, Piramida Chufu

Piramidy mogą mieć kształt piramidy, ponieważ w oczach Egipcjan kształt piramidy był najtrwalszy dla konstrukcji narażonej na lokalne warunki naturalne i pogodowe. W sumie mają rację. Pionowe wieże czy świątynie znane w innych cywilizacjach są zagrożone zawaleniem. Piramidy stały przez tyle wieków i prawdopodobnie nadal stoją.

Jak wykazały ostatnie badania, wewnątrz Wielkiej Piramidy znajdują się puste przestrzenie i przestrzenie wypełnione piaskiem. Oznaczało to, że egipscy budowniczowie uprościli swoją pracę i potrzebowali mniej kamieni do budowy grobowca. Co więcej, na początkowych etapach budowy piramid pozostawiono ogromny monolit na środku zajmowanego przez budowlę terenu, na szczycie którego wzniesiono mauzoleum – to jeszcze bardziej zmniejszyło liczbę bloków potrzebnych do budowy,

Dlaczego egipcjanie budowali piramidy egipskie ? Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, Piramida Chufu

Budowa rampy była wyzwaniem sama w sobie ze względu na ilość materiału potrzebnego do jej wykonania. Pozostałości takiej konstrukcji znaleziono w piramidzie Sekhemkhet w Sakkarze (27 wiek pne). Jednak obok piramidy Senusreta I (XX/XIX w. p.n.e.) w Lister znaleziono pozostałości drogi do transportu kamieni. Z opisów w pochówkach i wykopaliskach wynika, że ​​drogi budowano z tłucznia wapiennego, zaprawy glinianej i drewnianych belek układanych w regularnych odstępach w poprzek trasy. Kiedy klocki są ciągnięte saniami, na drogę wylewa się wodę, aby sanki mogły się ślizgać. Drewniane belki wzmacniające konstrukcję drogi zapobiegły ich zawaleniu.

Starożytni Egipcjanie budowali piramidy, ponieważ chcieli odcisnąć swoje piętno na historii

Piramidy budowano w Egipcie od dawna. Budowali je władcy Państwa Środka, a nawet pierwsi władcy XVIII dynastii (Nowego Państwa). Władcy szóstej dynastii nadal budowali piramidy, ale były one mniejsze i mniej wyszukane niż grobowce ich poprzedników. Większy nacisk kładli na budowę wspaniałych świątyń grobowych, często zdobionych misternymi płaskorzeźbami. Faraonowie z Państwa Środka budowali mniejsze piramidy z cegły mułowej. Tylko wykończenia są wykonane z kamienia. Władcy XVII dynastii zbudowali małe, smukłe piramidy na nekropolii Dera Abu El-Naga na zachodnim brzegu Nilu w Tebach. Małe piramidy były częścią kompleksu grobowego, w którym egipscy władcy walczyli z Hyksosami: Kamose w Tebach i Amos w Abydos. W okresie Nowego Państwa osoby prywatne również dostosowywały formę piramidy, budując grobowce. Na cmentarzu budowniczych grobowców królewskich, mieszkających w wiosce Deir Medina, na zachód od Teb, znajdują się małe kapliczki grobowe zwieńczone piramidami. Podobne konstrukcje znaleziono również w pochówkach dygnitarzy XVIII dynastii w Sakkarze. Podczas XVIII i XX dynastii Nubia, część imperium egipskiego, zaczęła budować grobowce w stylu piramidy. W późnym okresie Teb i Abydos grobowce nawiązujące do piramid budowali władcy dwudziestu sześciu dynastii (ok. 600 pne). Około 700 r. p.n.e. w stanie Kusz w Nubii (który uzyskał niepodległość od Egiptu ok. 1070 r. p.n.e.) zaczęto wznosić piramidy jako grobowce dla władców. Na kulturę i religię Kusz miał wpływ Egipt, którego władcy uważali się za czcicieli boga Amona i prawowitych faraonów Egiptu po podboju Egiptu przez króla Piye (750-712 pne). Piramidy królów Kuszytów wzniesiono na cmentarzach królewskich Kouru i Nuri w pobliżu Napaty w Nubii oraz w Geber Bakar w Nubii. Kaszta i Pije, którzy zbudowali tu pierwszy taki grobowiec, inspirowali się grobowcami królewskimi i prywatnymi „piramidami” Egiptu Nowego Państwa. Komora grobowa znajduje się pod piramidą i można się do niej dostać schodząc schodami. Około 308 rpne ostatni królowie zostali pochowani pod piramidami na Nekropolii Nuri. Centrum stanu Kush przesunęło się na południe do Meroe, rozpoczynając okres znany dziś badaczom jako okres Meroe. Począwszy od około 308/300 pne, władców i królowe Kusz zaczęto chować na nekropolii w pobliżu miasta Meroe. Przez ponad 600 lat, aż do 350 rne, budowano tu piramidy jako grobowce lokalnych władców. Są to smukłe konstrukcje, które mogą osiągnąć wysokość 30 metrów. Są mniejsze niż egipskie piramidy, ale są liczne. Wraz ze zmianą modelu handlu ze światem rzymskim, inwazja wschodnich plemion pustynnych i wzrost potęgi Aksum doprowadziły do ​​stopniowego upadku Meroe, podupadła również sztuka budowania piramid. Ostatnia z piramid meroickich to tak naprawdę budowle wykonane z tłucznia kamiennego i cegieł, pokryte zaprawą murarską. Aż do starożytności mieszkańcy Nubii wyznawali wierzenia i tradycje starożytnego Egiptu, o czym świadczą setki piramid na ich nekropolii.

Dlaczego egipcjanie budowali piramidy egipskie ? Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, Piramida Chufu

Piramidy to głównie grobowce faraonów. Ale ich struktura to znacznie więcej, a także pełnią wiele ważnych funkcji. Obok piramid zawsze znajduje się świątynia poświęcona zmarłemu faraonowi i bogu słońca Lei. Kształt piramidy powinien przypominać padające z góry promienie słońca. Egipcjanie wierzyli, że po śmierci króla wjedzie on do nieba promieniami słońca i zjednoczy się z Thorem. Po śmierci dusza faraona miała stać się żywą gwiazdą na niebie. Wraz z bogiem słońca Re, zmarły władca przejął kontrolę nad całym niebem i nadal dbał o porządek świata, tak jak robił to na Ziemi za swojego życia. Piramida Cheopsa jest również znana jako „Ekhet Chufu” – horyzont Cheopsa. Uważa się również, że przypomina mityczną Pierwotną Górę, która według egipskich wierzeń była miejscem stworzenia świata. Ten ogromny grobowiec w kształcie piramidy jest obrazem kosmicznej góry łączącej niebo i ziemię. To właśnie na jego stopniach, symbolizujących promienie słońca, władca wkracza w zaświaty. Struktura piramidy odzwierciedla porządek całego świata. Jego podstawa jest zorientowana zgodnie z głównym kierunkiem świata. Groby faraonów wzniesiono dopiero na zachodnim brzegu Nilu, ponieważ zachód słońca kojarzy się ze śmiercią i wniebowstąpieniem. Słupy zwrócone w stronę północnej piramidy celują w ważne gwiazdy na półkuli północnej: Thuban z gwiazdozbioru Smoka, który był Gwiazdą Północną dla ludzi w III tysiącleciu pne, oraz Anilam (ε Orioni), gwiazda pasa z Oriona. Według „Dokumentów Piramidy” dusza faraona podróżowała do tych gwiazd po jego śmierci, aby utrzymać porządek na niebiańskim dworze, regulować działanie nocnych gwiazd i określać bieg czasu. Faraon był jedynym łącznikiem, jedynym pośrednikiem między ludźmi zamieszkującymi ziemię a bogami i niebem. Piramidy są fizycznym wyrazem tej nauki. Grobowiec był więc miejscem spoczynku ciała faraona, świątynią słońca i budowlą reprezentującą porządek kosmiczny, z władcą krainy nad Nilem w centrum uwagi.

Dlaczego egipcjanie budowali piramidy egipskie ? Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, Piramida Chufu

Piramidy zbudowali Egipcjanie. Gdy Nil wylał, rolnicy nie mogli pracować na polach. Faraon powołał ich następnie do pracy na rzecz państwa, w tym do budowy piramid. W starożytnym Egipcie nie było podatków – zamiast tego ludzie musieli ciężko pracować. Ktoś jednak musiał taką piramidę zaprojektować, a potem nadzorować budowę. Najstarsze piramidy w Sakkarze zostały zaprojektowane przez Imhotepa, a te w Gizie przez Hemona.

Blog domowy – warto poczytać