Dekoracje w kościele na Boże Ciało

Kościół jest sercem każdej religii. To tam przywódcy religijni organizują specjalne wydarzenia, aby uczyć swoich wyznawców o naukach ich religii. Podczas święta Bożego Ciała kościoły dekorują się, by przedstawiać Ciało Chrystusa. Mają też krucyfiksy i inne symbole religijne, które przypominają im o ofierze Jezusa na krzyżu.

Dekoracje w kościele na Boże Ciało

Głównym elementem kościoła podczas święta Bożego Ciała jest Ciało Chrystusa. Aby to uczcić, kościoły te mają posągi i dekoracje przedstawiające ciało Chrystusa. Każda część ciała ma swoje miejsce w kościele podczas tej uroczystości. Na przykład jest nawa dla serca, transept dla prawej strony serca i chór dla płuc. Podczas tej celebracji są również krzyże, snopki, kielichy i kapłani.

Dekoracje w kościele na Boże Ciało

Prowadzący każdego kościoła określa szczegółowe zasady tej celebracji, w tym, które części kościoła mają być udekorowane i jakie symbole religijne powinny być używane. Dekoracje w tych kościołach mają przypominać ludziom o ofierze Jezusa na krzyżu; reprezentują również jego ciało w całości. Aby to przedstawić, każdy kościół będzie miał figurę lub dekorację przedstawiającą każdą część ciała Jezusa. Niektóre przykłady obejmują dwa snopy reprezentujące Jego prawe i lewe płuco, jeden kielich przedstawiający Jego wątrobę i krew, dwóch kapłanów reprezentujących Jego mózg i serce, dwa krzyże reprezentujące Jego kręgosłup i stopy oraz tron ​​przedstawiający Jego głowę. Księża katoliccy używali obrazów religijnych w sposób niewłaściwy, a nawet bluźnierczy. Doprowadziło to do tego, że wielu katolików odrzuciło niektóre dekoracje podczas Bożego Ciała. Należą do nich przedmioty, takie jak maski, które wyglądają jak demony lub idole reprezentujące fałszywych bogów. Władze kościelne uznały to za niewłaściwe, biorąc pod uwagę fakt, że podczas tej uroczystości czczony jest Jezus – jest on reprezentowany przez całe i bezbożne ciało!

Dekoracje w kościele na Boże Ciało

Święto Bożego Ciała ma na celu okazanie Bogu wdzięczności za to, że dał nam życie. Chodzi także o okazywanie naszego oddania Bogu poprzez eksponowanie symboli religijnych związanych z Jego ciałem. Dlatego kościoły dekorują, aby upamiętnić ten święty dzień, dokładnie w tym samym czasie, kiedy muzułmanie dekorują swoje meczety na Eid al-Fitr. Ostatecznie pamięć o Bożym darze inspiruje nas do ciężkiej pracy, aby inni mogli najpierw doświadczyć Jego dobroci – tak na ziemi, jak iw niebie!

Blog domowy – warto poczytać